Podujatia

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom Matejom Gavulom

IMG_5783

Juraj Gavula – Vitálne formy

Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy s kurátorom Matejom Gavulom, ktorý návštevníkov prevedie výstavou, porozpráva o procese jej vzniku a podrobnejšie predstaví tvorbu svojho otca.

Pre Mateja Gavulu sa aktuálnou “výstavou uzatvára jedna veľká a rozsiahla etapa mapovania otcovej práce. Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov. Všetko to do seba zapadlo, ako sa postupne uzatváral výskum, mimochodom veľmi objavný, je to možnosť tieto veci, projekty a tvorbu formou výstavy sprostredkovať a ukázať verejnosti.”

V rámci výstavy je dôležité podľa Mateja Gavulu upozorniť na “Spôsob ako sa z nepoddajného materiálu dá dospieť k veľkej realizácii v architektúre. Vzťah k materiálom ako je kameň alebo betón  je určujúci pre formy, ktoré sa objavujú na výstave. Ďalším dôležitým momentom je prepojenie kameňa s architektúrou a krajinou.”

Výstava bola v roku 2021 prvýkrát uvedená v Galérii mesta Bratislavy, súčasná repríza v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je upravená a modifikovaná pre výstavné priestory galérie, prezentované sú exponáty zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, ďalej z archívu a majetku autora.

Prehliadku povedie: Matej Gavula

Vystavujúci autor: Juraj Gavula

Miesto: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25

Vstupné 2 eurá.

Srdečne pozývame!

Informácie

Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica - Pretórium