Podujatia

Komentovaná prehliadka k výstave Vypovedaní

DSC_6428

Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Vypovedaní / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia. Výstavou Vás prevedie kurátor výstavy Miroslav Kleban.

Výstava Vypovedaní ponúka historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území v 19. a 20. storočí, a to prostredníctvom klasických výtvarných druhov spolu s dokumentačným fotografickým materiálom.

Etnikum žijúce na periférii sa stalo častým námetom výtvarníkov, a to najmä vďaka ich pocitu voľnosti a slobody. Motívy zo života Rómov, tradičné povolania a spôsoby obživy, rôzne remeslá, hudobná a duchovná kultúra poslúžili ako námety diel, v ktorých je zachytená prirodzená spiritualita prežitého okamihu.

Všetky vystavené diela pochádzajúce prevažne zo štátnych zbierok slovenských galérií a múzeí. Jedným zo zámerov výstavného projektu je zmapovanie témy cez zbierkové fondy múzeí a galérií, s dôrazom na zbierkový fond Východoslovenskej galérie, kde bol výstavný projekt premiérovo uvedený v roku 2017.

Vystavujúci autori: Konštantín Bauer, Jozef Bendík, Rudolf Dzurko, Elemír Halász-Hradil, Anton Jaszusch, Maximilián Kurth, Ladislav Mednyanszký a iní.

///////////

NÁZOV PODUJATIA: Komentovaná prehliadka výstavy Vypovedaní s kurátorom

USPORIADATEĽ: Stredoslovenská galéria

PREHLIADKU POVEDIE: Miroslav Kleban

MIESTO: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

TERMÍN: /utorok/ 9. júla 2019 o 17.00 hod.

Vstup voľný.

Srdečne pozývame!

Informácie