Podujatia

Kid + Psí život

kid

KID (The Kid)

Nadčasová groteska o ľudskosti a čistom cite, ale aj rozprávanie ako prišiel chudobný tulák k opustenému dieťaťu. (54 min.)

Viac info: https://www.csfd.cz/film/1482-kid/prehled/

PSÍ ŽIVOT (Dog’s Life)

Život večného tuláka sa zmení, keď zachráni túlavého psa. (32 min.)

Viac info: https://www.csfd.cz/film/1464-psi-zivot/prehled/

PLATNOSŤ PREUKAZOV 2020 JE PREDĹŽENÁ DO  31.12. 2021 !!!

Zmena programu vyhradená.

Vstupné pre členov FK 2,50 €  ostatní 5,00 €

Preukazy na rok 2020 v cene 5€ zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea.

Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu!!!

www.muzeumsnp.sk                  www.kamdomesta.sk              www.asfk.sk

Informácie

Filmový klub Múzea SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica