Podujatia

Karvašova Bystrica 2023

5O4A6399

Regionálna súťaž a prehliadka divadla mladých, postupová prehliadka celoštátnej prehliadky FEDIM 2023

24. marca 2023

Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica

 

Program:

9.30 h

Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica I.

B. Kováč a kol.:

POZITÍV 3500

Autorská inscenácia o radostiach, ale najmä žiaľoch mladých ľudí, vytvorená z monológov samotných interpretov.

réžia: Boris Kováč

–––

10.45 h

Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica II.

R. Dahl

AJ JAHŇA MÔŽE ZABIŤ

Inscenácia podľa detektívnej poviedky Roalda Dahla o šikovnej frustrovanej manželke, ktorá dokázala prekabátiť celý miestny policajný zbor.

réžia: Boris Kováč

–––

11:30  

DS ZUŠ Slovenská Ľupča

M. Sedliaková

PENIAŽKY

Bábková marionetová inscenácia na motívy regionálnej povesti o namyslenej a pyšnej Pani priechodského hrádku a Čiernom pánovi.

réžia: Miroslava Sedliaková

 

Vstupné: 1 €, predaj na mieste pred začiatkom

Informácie

Prílohy na stiahnutie