Podujatia

Karvašova Bystrica 2021

sos_foto

Regionálna prehliadka divadla mladých z okresov Banská Bystrica a Brezno.

Počas prehliadky sa uskutočňujú divadelné súťažné divadelné predstavenia a predstavenia hostí, metodické stretnutia s divadelníkmi a hodnotiace semináre s odbornou porotou.

Porota bude pracovať v zložení:

  • Radoslav Zemančík,
  • Mariana Kovačechová
  • Ema Kristofová

Predstavenie :

Štúdio mladých DSJCH Brezno

O muške svetluške

Vstupné: 1€

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica -Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria