Podujatia

Jarná séria tréningov pamäti

_MG_1705a

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Občianske združenie Pro Bibliothecae

Vás srdečne pozývajú na

 

Jarnú sériu tréningov pamäti

Tréningy budú realizované od 14. marca do 16. mája 2023

každý utorok od 10.00 h do 11.30 h

 

Čo Vás čaká?

* informácie o mozgu a pamäti

* aktivity na zlepšenie koncentrácie

* posilnenie jednotlivých druhov pamäti

(krátkodobej a dlhodobej)

* precvičenie zmyslov

* osvojenie si rôznych pamäťových techník a ich využitie

v každodennom živote

* noví priatelia

* starostlivosť o duševné zdravie

 

Kde a za akých podmienok?

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Malá sála, 2. p.

Vstupenkou na tréning pamäti je platný čitateľský preukaz v ŠVK BB.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 048/4710754

alebo na e-mailovej adrese ivana.bicanovska@svkbb.eu

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 15 osôb.

Séria tréningov začína v rámci medzinárodnej akcie Týždeň mozgu.

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria