Podujatia

Jánska vatra 2019 a degustácia mladých vín v Sebechleboch

29- jánska vatra sebechleby

Jánska vatra 2019 a degustácia mladých vín v Sebechleboch

JÁN BENEDIK MEMORIÁL FREESTYLE FUTBALOVÝ A VOLEJBALOVÝ TURNAJ

29. jún 2019 (sobota)

Program:

09:00 – Prezentácia tímov, losovanie zápasov

09:30 – Začiatok futbalového turnaja

13:00 – Začiatok volejbalového turnaja

13:00 – Začiatok – Ochutnávky mladých vín

(degustácia vín a jedál v 12tich vínnych pivniciach)

20:00 – Vyhlásenie výsledkov

21:00 – Slávnostné zápalenie vatry

21:30 – Diskotéka open air

JÁN BENEDIK FREESTYLE FUTBALOVÝ TURNAJ

Štartovné na tím je 10€ + za každého náhradníka 2€. Tím = 4+1+náhradníci max. 3. V tíme môžu byť maximálne 2 obyvatelia bez vzťahu k obci Sebechleby /cudzinec/, tento vzťah posudzuje organizátor. Výnimkou je tím Jána Benedika, kde môže byť viac cudzincov. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 418 966.

ZMIEŠANÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Registrácia rovnaká ako pri futbalovom turnaj registračný formulár nájdete na http://www.starahora.sk/janska-vatra/, bez podmienky počtu cudzincov v tíme /aj celý tím môžu byť cudzinci/.

Informácie

Sebechleby, Stará Hora, Stará Hora