Podujatia

Ján Murgaš a Bábkové divadlo Našich detí v Banskej Bystrici I VÝSTAVKA od 15. 8. 2022

budova

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum pripravilo od 15. 8. 2022 do 21. 10. 2022 výstavku Ján Murgaš a Bábkové divadlo Našich detí v Banskej Bystrici pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Murgaša, zakladateľa tohto amatérskeho súboru. Ján Murgaš sa narodil v Banskej Bystrici 15. 12. 1912, bol zamestnancom Mestskej elektrárne, jeho záľubou bolo motorové a bezmotorové lietanie, akvaristika, neskôr, keď už mal vlastné deti, bábkové divadlo. S myšlienkou založenia amatérskeho divadla prišiel počas druhej svetovej vojny, aby divadlo prinášalo deťom radosť a smiech. Súbor tvorili študenti zo stredných škôl v Banskej Bystrici, hlavne z Obchodnej akadémie. Niektorí sa divadlu venovali aj profesionálne. Činnosť súboru trvala od septembra 1943 do júna 1949.

Na výstavke zo zbierok Literárneho a hudobného múzea si môžete pozrieť materiály bábkarského súboru – fotoalbum, fotografie, scenáre hier v úprave Jána Murgaša, vtipné veršované texty Gašparka vytvorené Števom Šahanom a Jozefom Šurinom, strihy na bábky, nákresy konštrukcie divadla, výtvarné návrhy bábok a korešpondenciu s bábkarskou firmou Münzberg z Prahy, a to v budove Štátnej vedeckej knižnice na druhom poschodí.

Mária Lásková

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria