Podujatia

Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici I ONLINE

OGP-local-pic-web

Milé priateľky a priatelia Otvoreného vládnutia,

naša samospráva sa v rámci akčného plánu zaviazala skvalitňovať uplatňovanie princípov transparentnosti, spolupráce a participácie aj v oblasti rozvojových aktivít.

V tejto súvislosti s potešením pozývame obyvateľov a obyvateľky Banskej Bystrice, vrátane našich členov a členky platformy Otvoreného vládnutia na informačné stretnutie k procesu tvorby integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica.

Stretnutie sa uskutoční 13. decembra 2021 (pondelok) o 16:30 online prostredníctvom videokonferencie na platforme zoom.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/82909854590…

Program stretnutia:

1. Otvorenie a program stretnutia

2. Predstavenie tvorby strategického dokumentu Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica

3. Úloha panelu expertov a verejnosti pri príprave, realizácii a hodnotení IUS MFO BB

4. Zhrnutie výstupov a výsledkov, záver

V prípade, že viete o ďalších potenciálnych záujemcoch/záujemkyniach o stretnutie, prosím prepošlite im uvedenú pozvánku. Ďakujeme!

Informácie

Galéria