Podujatia

Imunita z pohľadu psychosomatiky

imunita-z-pohladu-psychosomatiky

Telo a duša a vzťah medzi nimi. Existujú zákonitosti, o ktorých v bežnom živote neuvažujeme. A predsa nám zásadným spôsobom ovplyvňujú život. Sú dostupné každému z nás bez ohľadu na naše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach. A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky nás uvedie Michaela Fialová.

Michaela Fialová bude pútavo rozprávať o tom:

  • čo je psychosomatika,
  • ako vytvoriť spojenie tela s hlavou,
  • o piatich princípoch zdravia a choroby,
  • ako na seba nadväzujú jednotlivé princípy a ako s nimi môžeme pracovať vo svojom živote,
  • ako pracuje s klientmi v psychosomatickej ordinácii,
  • o príbehoch ľudí využívajúcich psychosomatický prístupu v liečení.

Po prednáške je pripravená diskusia.

Michaela Fialová je klinická psychologička a rodinná terapeutka s celostným a psychosomatickým zameraním. Vo svojej praxi sa venuje psychoterapii, individuálnemu, párovému a rodinnému poradenstvu či psychologickej diagnostike. Okrem štúdia psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe absolvovala viacero odborných kurzov, napríklad o Rorschachovej metóde či hypnoterapeutickom výcviku zameranom na konverzačne kooperatívny prístup. Pracovala v psychiatrickej liečebni, má skúsenosti so širokou škálou problémov a psychických porúch. Je spoluautorkou bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje?

Informácie

Bernolákova 8, Banská Bystrica

Galéria