Podujatia

I. Diskusné fórum

diskusné forum

I. Diskusné fórum

Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica.

Online a v Cikkerovej sieni (Radnica, Nám.SNP 1).

Ciele stretnutia:

  • spustenie ďalšieho ročníka PR,
  • voľba členov koordinačnej rady,
  • ohlásenie prác na zmene štatútu PR a plánovaných diskusií k téme hlasovania v PR.

 

Informácie

Nám. SNP 1, Banská Bystrica

Galéria