Podujatia

HUMAN FORUM 2021 – ôsmy ročník ľudskoprávneho fóra

human fotum

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.

VIII.  ročník HUMAN FORUM 2021, s ambíciou spájať akademickú, politickú a občiansku verejnosť, vytvorí priestor pre vyjadrenie názorov a argumentov na tému Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti

Informácie

Galéria