Podujatia

HUMAN FORUM 2020 – siedmy ročník ľudskoprávneho fóra ONLINE

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského a dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika sa v Banskej Bystrici v dňoch 25. a 26. novembra  2020 uskutoční v on-line prostredí („Zoom meetings“) siedmy ročník ľudskoprávneho fóra HUMAN FORUM — Demokracia v ohrození?, ktorého iniciátorom je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE v spolupráci s Centrom komunitného organizovania a Nadáciou Ekopolis. Spoluorganizátorom podujatia je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Partnermi podujatia sú Mesto Banská Bystrica, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Nadácia Zastavme korupciu a ZÁHRADA – Centrum nezávislej kultúry.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol venovaný voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Siedmy ročník HUMAN FORUM 2020, s ambíciou spájať akademickú, politickú a občiansku verejnosť, vytvorí priestor pre vyjadrenie názorov a argumentov na tému ROVNOSŤ AKO UNIVERZÁLNE ĽUDSKÉ PRÁVO.

Informácie

Prílohy na stiahnutie