Podujatia

HUDBA V GALÉRII // Eugen Prochác / violončelo

eugen prochac foto

Pozývame na koncert vážnej hudby  do Vily Dominika Skuteckého.

Hudba v Galérii je séria koncertov v galerijných a sakrálnych priestoroch a je venovaná violončelovým suitám v interpretácii Eugena Procháca.

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH / Prelúdium zo suity č. 1 G dur, BWV 1007 ERNST BLOCH / Canzona zo suity č. 1

GEORG PHILIPPE TELLEMANN / Courante zo suity D dur BENJAMIN BRITTEN / Moto Perpetuo a Canto Quarto zo suity č.1, op. 72

JOHANN SEBASTIAN BACH / Suita č. 3 C dur, BWV 1009

Prélude-Allemande-Courante-Sarabande-Bourrée I / II / Gigue

 

Vstupné: 7 eur

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého

Prílohy na stiahnutie