Podujatia

Hry pre dospelých

Hry pre dpspelých

Pozývame vás na reprízu bakalárskej inscenácie Hry pre dospelých, ktorá sa uskutoční 24.4. 2023 o 18:30 vo veľkom štúdiu Divadla Akadémie umení

VSTUP VOĽNÝ

Rezervácia miest: https://divadlo.aku.sk/program/rezervacie

Dĺžka predstavenia: 120 min s prestávkou

O hre:

Mozaika stredoeurópskej spoločnosti. Súčasný poľský dramatik Paweł Demirski v jednotlivých čriepkoch analyzuje komplexy, predsudky a tabu spojené s vnímaním sexuality a rodu. Vtipne a brutálne zároveň. Životy jednotlivcov sledujeme na pozadí pokrivených naratívov z prostredia politiky, náboženstva, vzdelávacieho systému a show-biznisu. V čase opätovných návrhov na sprísnenie interupcií a parlamentnej neochoty či nemohúcnosti prijať právne rámce pre LGBTI+ ľudí sa pýtame: dokážeme byť vnútorne slobodní a dopriať slobodu iným?

Autor: Paweł Demirski

Preklad, úprava, réžia: Peter Galdík
Scénografická spolupráca: Alžbeta Vrzgula, Alžbeta Kutliaková, Ján Tereba
Hrajú: Ondrej Ferko, Alexandra Ferková, Rebeka Fučeková, Stela Hrušovská, Simona Kaščáková, Filip Koiš, Zuzana Motýľová, Peter Nagy, Jakub Petrík, Daniela Rakytová, Andrea Šoltésová, Adam Török, Andrea Uličná, Adrián Urda

Pedagogické vedenie: doc. Mgr. art. František Výrostko

Ďakujeme zbernému dvoru Trstená, za sponzorské poskytnutie scénických prvkov

Informácie

Horná 95, Banská Bystrica - Divadlo akadémie umení

Galéria