Podujatia

Gejza Dusík – Hrnčiarsky bál

HB

Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál.

Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom.

Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí.

Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.

Vstupné: 12.00 €

Zľavnené vstupné: 7.00 €

Informácie

Národná 11, Banská Bystrica - Štátna opera