Podujatia

Hravá vrava

Hravá vrava

regionálna prehliadka detského hudobného folklóru

účinkujú: detské spevácke a hudobné zoskupenia, sólisti a inštrumentalisti z okresov Banská Bystrica a Brezno

Vstupné: 4 €

Inšpiratívny folklórny festival Bystrická folklórna haravara už 13 rokov prináša Tancovačky, Workshopy, Odborné prednášky, Tvorivé dielne pre odbornú aj laickú verejnosť. Kvalitné komponované programy, známe ako TANCOVAČKA ponúkajú pohľad do novej tvorby banskobystrických folklórnych súborov a zaujímavých hostí. Bystrická folklórna haravara predstavuje aj výnimočné folklórne skupiny a detské kolektívy a sólistov z regiónu, inšpiratívne celovečerné programy úspešných folklórnych súborov z celého Slovenska, ktorých tvorba sa opiera o tradičnú ľudovú kultúru, jej spracovanie však obsahuje divadelné prvky a umelecké výrazové prostriedky.

Informácie

Komenského 18, Banská Bystrica - GAS

Galéria