Podujatia

Hravá angličtina pre najmenších

aj pre deti

Zážitkové a vzdelávacie podujatie pre deti od 2 do 5 rokov. S prizvanou lektorkou, práca s knihou, tvorivé výtvarné aktivity v knižnici.

Informácie

ul. 29 augusta 25, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Sídlisko

Galéria