Podujatia

Bratislava Hot Serenaders – Profile Concert I ZRUŠENÉ

BB_poster_2022

Pravidelný profilový koncert orchestra Bratislava Hot Serenaders s najnovšími a najlepšími kusmi zo svojho repertoáru.

Vstupné ostáva nezmenené vo výške 15,- €,  a zľavnené 9,- € v sieti Ticketportal a v Informačnom centre na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici.

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria