Podujatia

Haruľa 2019 Valaská

14,9- súťaž o najchutnejšiu haruľu

Pozývame vás na 12. ročník Súťaže o Najchutnejšiu haruľu v rámci Dní obce Valaská. Hlavná súťažná kategória: o najchutnejšiu haruľu. Vedľajšie kategórie: rýchlosť a originalita.

Súťaže sa môžu zúčastniť 3-členné družstvá – rodiny či pracovné kolektívy.

Viac info na https://www.folklorfest.sk/9271-harula-2019-valaska-12-rocnik-sutaze-o-najchutnejsiu-harulu/

Informácie

Námestie 1.mája, Valaská, Valaská