Podujatia

DNI MESTA – Giuseppe Verdi – Rigoletto

titulka-dni-mesta-2021(1)

Hudobné naštudovanie- Marián Vach
Dirigent – Marián Vach
Réžia – Anna Osipenko
Zbormajsterka – Iveta Popovičová
Choreografia – Michail Čajkasov
Scéna – Viktor Grigorev
Kostýmy – Vera Marinina
Libreto – Francesco Maria Piave
Dramaturgia – Alžbeta Lukáčová

Rigoletto – Zoltán Vongrey
Gilda – Mariana Sajko
Vojvoda – Dušan Šimo
Sparafucile – Marián Hadraba
Maddalena – Michaela Šebestová
Gróf Monterone – Šimon Svitok
Marullo – Gabriel Sárossy
Borsa – Michal Hýrošš
Gróf Ceprano – Matúš Bujňák
Grófka Ceprano – Gabriela Pappová
Giovanna – Eva Lucká
Páža – Ivana Kurtulíková
Diana – Beata Gaálová
Vojak – Karol Kurtulík

Spoluúčinkuje – Zbor, balet a orchester ŠO
Koncertný majster – Oldřich Husák

Rigoletto je operou, ktorá kraľuje na svetových javiskách aj po 164 rokoch od jej prvého uvedenia. Nečudo − príbeh, ktorý vznikol na námet drámy Victora Huga Kráľ sa zabáva vytvoril spolu s hudbou Giuseppe Verdiho esenciu, ktorá publikum oslovuje dodnes. Tragický príbeh o dvornom šašovi Rigolettovi a jeho krásnej dcére Gilde, ktorá podľahne zvodom jeho prelietavého pána, mantovského Vojvodu, je zároveň kritikou spoločnosti, disponuje vypätými vášňami i lyrickými osobnými príbehmi. Aj keď literárna predloha diela vznikla v predminulom storočí, kopíruje stále aktuálnu tému ľudskej zloby, egocentrizmu a negatívnych emócií. Rigletto je postavený pred dilemu: má bez problémov prežiť v skazenej spoločnosti so „zatvorenými očami” alebo si zachovať „čistý štít” a priniesť krutú obeť? Každý je v živote niekedy postavený pred „Sofiinu voľbu” a každý sa s ňou snaží vyrovnať po svojom − opera Rigoletto nám nastavuje zrkadlo a kladie otázky o zmysle ľudskej existencie.

Informácie

Galéria