Podujatia

Festival Slnovrat 2023

slnovrat stvorec

Festival Slnovrat 2023 predstaví program, ktorého dramaturgickým zámerom je prezentovať diela bulharských ale aj slovenských umelcov v oblasti hudby a vizuálneho umenia, ktorí svojou vlastnou tvorbou prispievajú k vývoju európskeho súčasného umenia. Program festivalu v Banskej Bystrici zahŕňa otvorenie výstavy maliarky Radostiny Doganovej a koncert, ktoré sa budú konať dňa 28. októbra o 19:00 h. Výstava potrvá do 10.11.2023.

Na koncerte vystúpia známi skladatelia a interpreti hudby bratia Konstantin a Aleksandar Vladigerovi spolu so Stoyanom Yankoulovom – Stundži (bicie nástroje) a Vasilom Hajigrudevom (kontrabas) z Bulharska. Program koncertu predstaví aj svetovú premiéru skladby známeho skladateľa Konstantina Ilievskeho.

Podujatie sa realizuje pod záštitou J. E. pána Vasila Petkova, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Organizátor: Občianske združenie Terra Culta

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica, Robotnícky dom

Galéria