Podujatia

Emócie a ich vplyv na zdravie človeka

Ako to s tými ľudskými emóciami vlastne je. Na čo nám slúžia? Dokážu život obohatiť ale ho aj znižiť. Kde je rovnováha? Čo nám pomáha a čo škodí?

Pozývame Vás na edukačnú prednášku psychosomatičky Antonie Krzemieňovej, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti psychosomatiky a psychohygieny. Na prednáške je možnosť kúpy autorkiných kníh.

Informácie

VKMK, Jilemnického 48, Banská Bystrica