Podujatia

Dni mesta

DM BLB 2023 (002)

Najväčší mestský festival kultúry, umenia, komunít a banskobystrických hviezd, ktoré v našom meste pôsobia, aj tak môžeme nazvať Dni mesta, ktoré sa uskutočnia od 15. do 18. júna 2023. Netradičné miesta, spev, hudba, tanec, výtvarné umenie v uliciach a uličkách mesta, hlavný program a oddychová zóna zároveň bude tentoraz v záhrade UMB Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Okrem toho na všetkých návštevníkov čaká bohatý program v zriaďovaných aj nezávislých kultúrnych inštitúciách a centrách. Tento rok v rámci Dní mesta upriamime pozornosť na mecenáša Teofila Štadlera a  Štadlerovo nábrežie (priestor od Huštáku po malú vlakovú stanicu popri Hrone). Práve preto bude gro programu v záhrade UMB, nakoľko ústi priamo na Štadlerovo nábrežie. Nebudú chýbať tematické Potulky mestom, krátke improvizácie umelcov na zelenú (priechody pre chodcov), výstava historických fotografií zo zbierok Stredoslovenského múzea a Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného. Program doplnia aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v priestore Štadlerovho nábrežia. V priestore za Barbakanom na Námestí Š.Moysesa bude mať svoj priestor open – air výstava minerálov (takmer 20 vystavujúcich), ryžovanie zlata, ale aj tradičné remeslá pod hlavičkou UĽUVu. Stará tržnica ponúkne lokálne produkty a kuchyňu a dokonca bude v piatok patriť módnej show Viery Futákovej a tímu La Vie s názvom Slnovrat. Bohatý program bude opäť aj na Lazovnej ulici – v Poetike, v 365.labbe, v ŠVK a aj na Hornej ulici vo VD Laboratóriu súčasného umenia. Pred historickou radnicou sa predstavia so zaujímavým programom aj Denné centrá a Komunitné centrá budú mať svoje miesto v záhrade UMB. Veríme, že si Dni mesta Banskobystričania aj návštevníci mesta užijú naplno a nechajú sa vtiahnuť do víru kultúrneho mestského happeningu.

 

Nábrežie Hrona na úseku od Národnej ulice po Hušták, dodnes nesie meno podnikateľa, dozorcu banskobystrického evanjelického zboru a filantropa, Teofila Štadlera. V roku 2022 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. V roku 1903 venoval 17 tisíc zlatých na úpravu časti hronského nábrežia, ktorá zahŕňala vybudovanie oporného múru so zábradlím, chodníka s lavičkami, verejného osvetlenia a výsadbu stromoradia. Rýchly rozvoj automobilovej  dopravy v druhej polovici 20. storočia, prispel k radikálnemu zásahu do podoby Štadlerovho nábrežia. V súvislosti s rozšírením rýchlostnej cesty popri Hrone a s predĺžením Kuzmányho ulice až po Hušták, došlo k zbúraniu ôsmich z deviatich domov/budov, ktoré tvorili pôvodnú zástavbu. Jediný objekt, ktorý sa vyhol asanácii bola budova dievčenského gymnázia (neskôr základná škola a v súčasnosti Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, pôvodne Štadlerovo nábrežie č. 9).

Zdroj: Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný spolok

 

Informácie

Banská Bystrica - Štadlerovo nábrežie

Galéria

Prílohy na stiahnutie