Podujatia

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

IMG_9899

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás spolu s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica pozývame na odbornú prednášku, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizované v závere roka 2022.

Odborná prednáška priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov: architektonicko-historického (spracoval: Mgr. Michal Šimkovic) a archeologického (spracoval: JUDr. Mgr. Martin Kvietok), ktoré boli realizované v závere roka 2022. Výskumy revidujú staršie poznatky a poodhalia súvislosti spojené so vznikom objektu. Prezentované budú zistenia, vyhodnotenia a nálezy – doteraz dostupné aj v nálezových sondách objektu.

Vstupné: 2 €

Informácie

Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria - Pretórium