Podujatia

Dni duševného zdravia 2020 – Ku koreňom lásky – ZRUŠENÉ

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA _ JOZEF HAŠTO

Každoročne 10. októbra si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa budú v našom meste konať Dni duševného zdravia 2020. Pôjde o vôbec prvý ročník tohto druhu podujatia v našom meste. Program prvého ročníka Dní duševného zdravia bol z dôvodu epidemiologických opatrení obmedzený len na jedno podujatie, z pôvodne šiestich plánovaných dní. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 11. októbra 2020, o 15:00 v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici.

Na tému vzťahovej väzby a rodičovstva bude prednášať a diskutovať popredný slovenský psychiater, vedec a autor vedeckých i popularizačných publikácií, prof. MUDr. Jozef Hašto. PhD. Poslaním podujatia je popularizácia tém duševného zdravia.

Jozef Hašto sa narodil v Banskej Štiavnici. Pochádzal z rodiny, ktorá nebola považovaná za konformnú s komunistickým režimom. Jeho päť starších sestier malo problém sa dostať na stredné školy, aj keď boli dobré žiačky. Jozefovi Haštovi sa v roku 1967 podarilo dostať na Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe. Po promócii (1973) pracoval v Krajskej psychiatrickej liečebni v Pezinku, absolvoval dve atestácie zo psychiatrie, školil sa v psychoterapii a od roku 1982 – 2012 pracoval ako primár Psychiatrického oddelenia, neskôr Psychiatrickej kliniky v Trenčíne.

Vstupné dobrovoľné

Informácie

Lazovná, Banská Bystrica

Galéria