Podujatia

DJGT Zvolen – Dobrý ročník I hosť Divadla štúdia tanca

dobry-rocnik

Komorná hra so správnou dávkou talianskeho humoru a emócií uvedené pri príležitosti životných jubileí dvoch nestorov umeleckého súboru DJGT.

Protagonisti inscenácie Štefan Šafárik a Vladimír Rohoň dvojnásobne potvrdzujú výrok, že vek je len číslo. Hrdinovia hry Stefano a Vincenzo v ich podaní sú reprezentantmi „dobrého ročníka“ a vytrvalými vyznávačmi životného espritu.

Vrstevnatosť inscenácie tvoria dômyselné dialógy postáv, nechýbajú ani dramatické situácie popretkávané vtipnými bonmotmi, či láskavým humorom. To všetko v sprievode podmanivých talianskych evergreenov v podaní šarmantnej Dominiky Výrostek Misárovej, ktorá stvárňuje postavu Ambry.

Aktuálna úprava režiséra Petra Palika vychádza z hry Alda Nicolaja Dvaja na lavičke v preklade Blahoslava Hečka, ktorú už v roku 1980 v DJGT úspešne režíroval Martin Peterich. Tento titul aj z dnešného pohľadu ponúka zaujímavú sondu do spletitých medzigeneračných vzťahov a trefne otvára početné aktuálne otázky, pričom ako predpoklad vzájomnej ľudskej koexistencie ponúka predovšetkým vzájomnú toleranciu a humor vo všetkých jeho podobách.

Informácie

Komenského 12 - Divadlo Štúdia tanca 12, Banská Bystrica