Podujatia

Divadelný štvrtok – Kam sme sa to dostali…

Odtiaľ-potiaľ_na web

Kabaretno-teatrálna komédia s náznakom STAND-UP-u v podaní Divadla ODTIAĽ-POTIAĽ z Veľkého Krtíša

Účinkuje: Cyro Páriš

Autor: Peter Budkovský

Hostia programu:

Rozamunda Novákapuletová rod.Steelová – riaditeľka občianskeho združenia Teatro s Fatrou

Dr.Bastian Celaskonn – lekár zo Škandinávie

Doc.prof. Modrotablet Eros Clavin, PhD. – psychológ, sexuológ

Juraj George Frťan alias Ťava, ktorá dvakrát dáva!

Vstupné: 5 € / predpredaj v Kaviarni BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica - Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria