Podujatia

Diskusie o stave spoločnosti na Slovensku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje národný projekt s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Cieľom je kvalitnejšia tvorba verejných politík pomocou získavania relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti. Potrebné dáta budú získavané realizáciou fokusových skupín, resp. diskusií o stave spoločnosti na Slovensku. Predmet rozhovorov bude občianska angažovanosť a hodnotenie stavu spoločnosti v našej krajine (aktuálny stav, problémy a očakávania do budúcnosti). Pri prihlasovaní sa do fokusovej skupiny je potrebné zaradiť sa do jednej z nasledujúcich skupín: formálna organizácia, neformálna organizácia alebo občan. Na základe vyplnenia registračného formulára vám bude zaslaná pozvánka s presným časom a miestom konania fokusovej skupiny prostredníctvom e-mailu. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke www.minv.sk/?ros alebo telefonicky na t. č. 02/509 44 985.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Informácie

Banská Bystrica