Podujatia

Dimenzie I VÝSTAVA

spa-1

Pozývame Vás na výstavu k životnému jubileu autorky Anny Rusinkovičovej – DIMENZIE

Kurátor výstavy PhDr. Marta Hučková

Program: ženská spevácka skupina Marína

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria