Podujatia

Digitálne nebo I VÝSTAVA od 4.2.2020

PP-06_pocitac

V dnešnej dobe sa počítače stali samozrejmou, takmer nevyhnutnou každodennou súčasťou nášho života.

SMEP etc, o. z., s podporou mesta Banská Bystrica pripravilo zo svojej zbierky historickej výpočtovej techniky výstavu Digitálne nebo, ktorá bude sprístupnená od 4. 2. do 28. 2. 2020 vo vestibule radnice mesta Banská Bystrica.

U mladej generácie môže vystavená technika svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvolať úsmev na tvári či počudovanie, no určite aj záujem o informácie, aký technologický pokrok nastal za uplynuté polstoročie. Našou ambíciou je, aby výstava bola didaktickou pomôckou pre študentov a študentky informatiky a príbuzných odborov a inšpiráciou pre tvorivý prístup k štúdiu techniky a jej uplatnenia v živote.

Staršia generácia si možno nostalgicky pripomenie históriu techniky, ktorá bola úzko spätá práve s Banskou Bystricou. Podnik TESLA Banská Bystrica, neskôr transformovaný na Závody výpočtovej techniky, sa stal centrom výroby technických prostriedkov pre IT na Slovensku.

V expozícii nájdete aj logaritmické pravítko, ktoré bolo ešte na začiatku 80. rokov nevyhnutnou pomôckou technikov, konštruktérov a študentov technických škôl, či mechanický kalkulátor, neskôr s elektromotorickým pohonom, ktorých nezameniteľný zvuk sprevádzal prácu v kanceláriách spracovávajúcich dáta. Nasledujú predstavitelia niekoľkých generácií kalkulačiek.

Skutočný počítačový boom vyvolala éra 8-bitových počítačov Sinclair, Commodore, Atari a ďalších značiek, vnímaných v rozhodujúcej miere cez hry, ktoré zaviedli pojem domáci počítač a svojím programovým vybavením umožnili vznik generácie užívateľov a programátorov pripravených na nástup personálnych počítačov (PC).

V expozícii je aj počítač IBM 5150, ktorým vznikla trieda PC, kompatibilný s IBM, ako aj PP 06, prvý PC vyrábaný na Slovensku.

13.február 1992 je dňom oficiálneho pripojenia Československa na internet. Túto udalosť pripomína vystavený router, cez ktorý bolo prvé pripojenie na Slovensku uskutočnené práve z Banskej Bystrice.

Výber ďalších exponátov je podmienený snahou zachytiť čo najkomplexnejší obraz vývoja, zrozumiteľný pre bežných užívateľov, rešpektujúc priestor radnice a realizačné možnosti autorov výstavy.

Tešíme sa na Vašu návštevu. Uvítame Vaše postrehy k výstave či prípadné doplnenie našej zbierky.

SMEP etc, o. z.

 

Informácie

Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Galéria