Podujatia

Detský jarmok

Colorful Illustrated Fun Summer Fair Poster  - 1

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica pozýva všetky deti a rodičov do svojho areálu na Detský jarmok. Uskutoční sa vo štvrtok, 31. augusta 2023 od 14:00 do 17:00 h. pri príležitosti otvorenia školského roka 2023/2024. Pre deti, ktoré sa zapíšu do krúžkov CVČ je pripravený bonus.

Prihlasovanie na krúžky bude od 22. augusta do 15. septembra 2023, v čase od 8:30 do 17:00 h. Tešíme sa na záujemcov.

Informácie

Havranské 9, Banská Bystrica

Galéria