Podujatia

Detský herbár

The boy examines the leaves in the herbarium

Tvorivá dielňa sa začne v záhrade Tihányiovského kaštieľa a bude zameraná na spoznávanie kvitnúcich druhov rastlín a listnatých drevín. Po nazbieraní rastlinných vzoriek si v priestore tvorivých dielní ukážeme základné zásady ako si založiť svoj vlastný herbár.

 

Vstupy v sobotu aj v nedeľu o 11:00 a 15:00 hod.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Tihányiovský kaštieľ