Podujatia

DEŇ ZEME v Stredoslovenskom múzeu

SSM_3

Rodiny s deťmi zažijú v Tihányiovskom kaštieli deň plný zaujímavých aktivít. Podujatie je venovane všetkým, ktorí chcú budovať kladný vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme.  

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica - Tihányiovský kaštieľ