Podujatia

Deň sásovskej uhorky

deň sásovskej uhorky

Deň sásovskej uhorky sa uskutoční 27.7.2019. Pripravené sú pre vás zeleninové hody a trh, ako aj kultúrny program a atrakcie pre deti. Súčasťou podujatia je aj Sídliskový večerníček- Fónka a Tónka z Gramofónie.

Príďte si pochutnať na uhorkových špecialitách.

Informácie

Ihrisko Rudohorská, Sásová, Banská Bystrica