Podujatia

Deň Paľa Bielika

p.Bielik

Pozývame Vás na Deň Paľa Bielika 2022. Tento prvý ročník sa uskutoční dňa 30.9.2022 v Kynceľovej od 15:00 hod. za účasti generálneho riaditeľ Slovenského filmového ústavu Mgr. Art. Petra Dubeckého.

Paľo Bielik filmovému umeniu venoval 40 rokov života. Bolo šťastím pre slovenskú kinematografiu, že na jej začiatku stála taká osobnosť, ako bol Paľo Bielik, ktorý ju predznamenal a trvale poznačil.

A prečo sa Deň Paľa Bielika bude konať v Kynceľovej? Práve tu začal chodiť do evanjelickej ľudovej školy, lebo v jeho rodnej Senici nebola škola. Ako je napísané na tabuli umiestnenej na Obecnom úrade v Kynceľovej, práve tu začali jeho prvé divadelné kroky.

 

Informácie

Kynceľová - Dom služieb Rotunda Kynceľová

Galéria