Podujatia

Deň onko-prevencie

den_onko_prevencie_022023 (002)

Je lepšie chorobám predchádzať ako ich liečiť.

Informácie

Na Troskách 25, Banská Bystrica - Európa SC

Galéria