Podujatia

Čo sa skrýva v depozitári

4 puklicový II

Zoznámte sa – Laténsky kruhový šperk

Kruhový šperk predstavuje v období laténu jednu z najčastejších zložiek hrobovej výbavy. Práve tomuto typu ozdôb bude venované cyklické podujatie Čo sa skrýva v depozitári, tentokrát pod taktovkou archeologičky Stredoslovenského múzea Marty Ďuricovej.

Kruhový šperk je zastúpený značnou škálou typov a tiež tvarovou variabilitou. Ich vzájomné kombinácie a spôsob nosenia jednotlivých ozdôb vytvárali tzv. „kruhový kroj“, ktorý je citlivým indikátorom nielen relatívnej chronológie, ale aj sociálno-kultúrnych vzťahov. Náhle zmeny v typológii a štýle nosenia kruhového šperku sú väčšinou prejavom migračných vĺn.

„Kruhové ozdoby v mladšej dobe železnej nám tak napríklad umožňujú sledovať odlišnosti medzi viac či menej vzdialenými oblasťami, ktoré boli osídlené rôznymi skupinami keltského obyvateľstva. V zbierkovom fonde SSM máme zastúpené niektoré typy týchto ozdôb. V rámci podujatia „Čo sa skrýva v depozitári“ si na príklade týchto predmetov ukážeme, aké typy ozdôb sa v danom období nosili v našom regióne a aké sú špecifiká ich vývoja a výskytu“, priblížila archeologička Marta Ďuricová.

Podujatie Čo sa skrýva v depozitári sa uskutoční 19.10.2021 v priestoroch Matejovho domu už o 17:00 hod. O mesiac neskôr sa spolu s etnografkou Stredoslovenského múzea Máriou Trubínyovou Trstenskou pozrieme na pohrebné plachty a ich miesto v ľudovej kultúre.

Informácie

Stredoslovenské múzeum - Matejov dom, Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica

Galéria