Podujatia

Cimbalový koncert

Divadlo akadémia umení

Program:

J. S. Bach – Partita d mol – Sarabanda, Giga
Géza Allaga – Etuda F dur – Milan Hronček, 1.roč. Bc. štúdia
Géza Allaga – Etuda a mol – Alžbeta Jarabová, 1.roč. Bc. štúdia
Leonhard de Call –  Sonatine C dur, Op. 22 – 1.Maestoso 2.Adagio      – Štefan Takáč, 2.roč. Bc. štúdia
F. Mendelssohn-Bartholdy/D. Erdélyi    – Pieseň bez slov C dur, Op. 102 – Tina Gubová, 2.roč. Bc. štúdia
Niccolo Paganini – Capriccio no. 2 h mol – Nazar Struk, 2.roč. Bc. štúdia
Vojtech Didi – Canzonetta – Tomáš Sokulský, 6. ročník Konzervatórium J.L.Bellu
Ádám Baráz – Toccata cimbalomra – Zuzana Stračinová, 1.roč. Mgr. štúdia
Balassa Sándor – Divertimento pre dva cimbaly – Privítanie, Chlapec z Galanty, Krotké slová, Pesnička, Mlyn pracuje, Tina Gubová, 2.roč. Bc. Štúdia, Štefan Takáč, 2.roč. Bc. štúdia

pedagogické vedenie:
doc. Viktória Herencsár, ArtD. (4-8)
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. (1-3)
Mgr. art. Peter Zwiebel (9)

Informácie

Koncertná sála AU FMU, Kollárova 22, Banská Bystrica