Podujatia

Cesty za poznaním minulosti

muzeum snp

CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2022

14. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

– pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

– pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním

a špeciálnych škôl

Témy:

– Sen, ktorý sa mi splnil

– Ľudia si pomáhajú aj v ťažkých časoch vojny

– Každý pomník z čias Povstania skrýva nejaký príbeh

– Konečne sme v škole

– Šťastný je ten človek, ktorý sa má kam vrátiť

– Človek je súčasťou prírody, nie jej tvorcom ani pánom

Súťažné kategórie:

1. kategória:

– žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl

2. kategória:

– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií

3. kategória:

– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.

Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Viac informácií na: http://www.muzeumsnp.sk/oznamy/aktualne-dianie/sutaz/?fbclid=IwAR3Z-cUbT98_vCs8DzNjstGveyBbldPLtmPhJ6R64f7QwrgjHuO0J0orFwM

Informácie

Kapitulská 27, Banská Bystrica - Múzeum Slovenského národného povstania

Galéria