Podujatia

Cesta rozprávkovým lesom

1_FINAL A4 Junáles od 14.hod

Občianska rada v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Občianskym združením Za dôstojnú Radvaň pozýva deti s rodičmi na Juniáles „Cestu rozprávkovým parkom“ v sobotu, 18. júna 2022. Akcia sa bude konať v areli Slovenskej zdravotníckej univerzity a v parku Radvanských. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže v parku, rozprávka, kultúrny program, súťaž v speve o Radvanskú star aj sladký balíček.

Príďte, tešíme sa na Vás.

Informácie

Banská Bystrica - Park Radvanských, areál Slovenskej zdravotníckej univerzity

Galéria