Podujatia

Cellomania#

crop

Pozývame na koncert vážnej hudby do Vily Dominika Skuteckého.

Súbor violončelistov založil v roku 2000 Eugen Prochác pri príležitosti vzniku Festivalu peknej hudby. I keď je jeho základná zostava kvarteto – Jozef Lupták, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác a Ján Slávik, flexibilita prináša zostavy od dua cez okteto až po súbor dvanástich violončiel. Cellomania je pravidelným hosťom na domácich i zahraničných pódiách, účinkovala na festivaloch a koncertoch v Paríži, Ríme, Beauvais, Budapešti, Ľubljane, Salzburgu… CELLOMANIA podnietila vznik nových skladieb od významných slovenských autorov ako Ilja Zeljenka, Pavol Šimai, Milan Novák, Ľubica Čekovská, Jevgenij Iršai, Marián Varga, Peter Martinček a ďalších, ktoré sú zachytené na albume vydavateľstva Pavlik Records. Zámerom projektu CELLOMANIA+ je spolu s rozdávaním hudobných zážitkov dávať priestor talentovaným a kreatívnym violončelistom mladej generácie. V tomto roku sú to štyria výborní hudobníci – Michal Haring, Alexandra Kubinová, Juraj Škoda a Jozef Csóka.

EUGEN PROCHÁC odchovanec bratislavského konzervatória pod vedením Juraja Fazekaša a pražskej Akadémie muzických umení v triede Jozefa Chuchra si štúdium dopĺňal u umelcov svetového mena ako Daniel Šafran, Angelica May, Erling Blondal Bengtsson a ďalších. Je víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch svetadielov, od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V rokoch 1993 až 1997 pôsobil koncertne i pedagogicky v Portugalsku. Nahral množstvo CD nosičov pre firmy ako Rádio Bratislava, Homer, NAXOS, Diskant, Hevhetia.. Pravidelne účinkuje v rôznych komorných zoskupeniach, najintenzívnejšie s akordeónistom Rajmundom Kákonim. V roku 2000 založil súbor violončelistov CELLOMANIA. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici.

JURAJ ŠKODA rodák zo Zvolena v súčasnosti študuje na Akadémii múzických umení v Prahe. Tam sa mu podarilo vyhrať konkurz do Orchestrálnej akadémie Českej filharmónie, s ktorou absolvoval mnoho koncertov v prestížnych domácich a zahraničných sálach ako je Konzerthaus v Berlíne, Konzerthaus vo Viedni, pražské Rudolfinum alebo Katedrála sv. Víta. Momentálne sa pripravuje na československú interpretačnú Súťaž Martinů v Prahe.

JÁN SLÁVIK študoval hru na violončele na bratislavskom Konzervatóriu u G. Večerného a K. Filipoviča a na Vysokej škole múzických umení u J. Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u F. Samohyla a G. Pichlera. Na VŠMU pôsobí od roku 1993 ako pedagóg. V roku 2012 bol prezidentom republiky menovaný vysokoškolským profesorom v odbore hudobné umenie. Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975) s ktorým koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov. Sólisticky nahral viac ako 15 CD. V roku 2020 nahral druhýkrát komplet 6 Bachových suít pre sólové violončelo (Real Music House). Premiéroval a dedikované mu boli violončelové koncerty Jozefa Kolkoviča, Egona Kráka, Ladislava Kupkoviča a Ilju Zeljenku. Od roku 2008 pôsobí Ján Slávik ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónií. Od roku 2010 je členom Bergerovho tria. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Albrechtina (2010) a zakladateľom Medzinárodného festivalu jazzu a komornej hudby Hudba Modre, Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave, ako aj Medzinárodného festivalu Divergencie v Skalici.

ALEXANDRA KUBINOVÁ sa narodila v Senici. Na Základnej umeleckej škole začala študovať hru na zobcovej a priečnej flaute. Od roku 2008 začala navštevovať hodiny hry na violončele pod vedením Evy Čermanovej. V roku 2013 sa stala študentkou VŠMU v triede prof. Jána Slávika. Počas štúdia sa okrem cvičenia sólového repertoáru aktívne venovala aj hre v rôznych umeleckých súboroch (Ansámbel Asynchrónie, komorný orchester Zoe, Slovenský mládežnícky orchester,…). V roku 2017 vystúpila ako členka Českého národného orchestra na koncerte v Paríži. Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov zameraných na sólovú aj komornú hru (Medzinárodné interpretačné kurzy v Dolnom Kubíne, v Nitre a v  Bratislave pod vedením R. Cohena, Ľ. Kantu, J. Luptáka, M. Petráša, J. Slávika). V roku 2018 úspešne absolvovala konkurz do Symfonického orchestra Opery Slovenského Národného divadla. Od roku 2020 je členkou dua Sul Ponticello s Jánom Slávikom, kde hrá aj na flaute aj violončele. V sezóne 2021/2022 je stálou výpomocou v Slovenskej filharmónii.

 

//////////

Učinkujúci: Juraj Škoda, Alexandra Kubinová, Ján Slávik, Eugen Prochác (violončelo)

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Lístky na koncert si rezervujete online, v budovách Stredoslovenskej galérie alebo priamo na mieste v deň konania koncertu. Kapacita je obmedzená. Podujatie organizujeme za dodržiavania aktuálnych protipandemických opatrení.

Rezervácia vstupeniek:

https://tootoot.fm/cs/events/6171587e3fabf104841e90dc

Vstupné 5,- eur

 

Srdečne pozývame!

Vstup do Stredoslovenskej galérie bude možný len pre osoby s kompletným očkovaním, s platným testom, alebo s potvrdením o prekonaní Covid. Pri vstupe si pripravte príslušné potvrdenie.

Ďakujeme návštevníkom že rešpektujete dané nariadenia.

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica

Galéria