Podujatia

Čaj o piatej I ZRUŠENÉ

čaj o piatej

Aj v roku 2021 pokračuje mesto Banská Bystrica v tradícii nedeľných tanečných zábav. V nedeľu 24. októbra sa priestory Robotníckeho domu opäť premenia na tančiareň pre všetky vekové kategórie.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica

Galéria