Podujatia

Čaj o piatej – ZRUŠENÉ

Aj v roku 2020 pokračuje mesto Banská Bystrica v tradícii nedeľných tanečných zábav. V nedeľu 25. októbra sa priestory Robotníckeho domu opäť premenia na tančiareň pre všetky vekové kategórie.

Informácie

    Robotnícky dom, Robotnícka 1, Banská Bystrica