Podujatia

Burza stredných škôl okresu Banská Bystrica

people-2557399_1280

Banskobystrický samosprávny kraj organizuje v Športovej hale na Štiavničkách v utorok 24.10.2023 v čase od 9.00h do 15:00h prezenčnú burzu stredných škôl okresu Banská Bystrica.

Podujatia sa zúčastní 17 stredných škôl, ktoré svoje učebné a študijné odbory budú prezentovať žiakom končiacich ročníkov základných škôl. K dnešnému dňu máme oficiálne nahlásených 950 žiakov z okresu BB, počítame aj s účasťou žiakov ZŠ aj z iných okresov BBSK.

BBSK prostredníctvom Regionálneho centra kariéry Banská Bystrica identifikovalo potrebu základných i stredných škôl uskutočniť prezenčnú burzu stredných škôl, nakoľko podujatie takého charakteru bolo realizované naposledy pred 6 rokmi.

Cieľom podujatia je  prezentovať všetky  prihlásené stredné školy. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach  prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom  uplatnení.

 

Informácie

Banská Bystrica

Galéria