Podujatia

Bez názvu. Nedatováno.

foto 1

Online prednáška o vzdelávaní umením v ČR

26. 11. 2021 o 17:00

Prednáška Petry Šobáňovej ponúkne pohľad do témy sprostredkovania umenia a galerijnej pedagogiky. Pozrieme sa na aktuálne dianie v odbore v Českej republike a autorka predstaví aj niekoľko konkrétnych počinov, ktoré môžu inšpirovať študujúcich aj ďalších záujemcov z radov učiteľov výtvarnej výchovy alebo galerijných pedagógov. Ťažiskom prednášky bude predstavenie projektu didaktičky výtvarnej výchovy – Petry Šobáňovej – Bez názvu. Nedatováno., ktorý je ukážkou týchto aktuálnych prístupov a bude obsahovať rad konkrétnych tipov využiteľných v pedagogickej praxi.

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D. je garantkou projektu Bez názvu. Nedatováno. Pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zaoberá didaktikou výtvarnej výchovy a múzejnou a galerijnou pedagogikou. Zaslúžila sa o akreditáciu študijných programov Múzejná a galerijná pedagogika a Edukácia v kultúre a je ich garantkou. Pôsobí tiež ako predsedníčka odborovej rady doktorandského študijného programu Výtvarná pedagogika. Je autorkou mnohých publikácií a projektov, založila časopis Kultúra, umenie a výchova a je jeho vedúcou redaktorkou. Je činná aj v redakčných radách ďalších časopisov a je členkou niekoľkých profesijných organizácií. V súčasnej dobe je prodekankou PdF UP a zástupkyňou vedúceho na KVV PdF UP. V roku 2015 bola zvolená na čelo Českej sekcie INSEA a zaslúžila sa o rozvoj jej činnosti.

 

Prednáška bude streamovaná online na www.facebook.com/stredoslovenska.galeria. Registrácia vopred nie je potrebná.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 5, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie