Podujatia

BBcon/Parcon 2019

Klub priateľov vedy, prognostiky a vedeckej fantastiky Banská Bystrica (KPVPVF BB) v spolupráci s Mestom Banská Bystrica oživil minulý rok po dlhých 24 rokoch festival fanúšikov sci-fi, fantasy, hororu, filmu, hier a technológií. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom a mimoriadne kladnými ohlasmi, preto sa klub rozhodol priniesť toto podujatie aj v roku 2019 v termíne 19.– 20.7.2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica (UMB BB). K dispozícii je veľká aula, menšie auly a miestnosti a množstvo priestoru vo foyeri fakulty.
Zámerom tejto akcie pre širokú verejnosť je predstavenie záujmových činností pre aktívnu i pasívnu zábavu a vzdelávanie. Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi.

KPVPVF BB, ako člen ČSSFF na SR a ČR, má tiež česť organizovať súbežne s akciou BBcon 2019 aj Parcon 2019, čo je putovné najvyššie stretnutie fanúšikov sci-fi v Čechách a na Slovensku. O organizátorovi Parconu sa každoročne rozhoduje hlasovaním členov oboch národných fandomov. Výber z 3 kandidátov pre rok 2019 sa uskutočnil 1.12.2018 na Fénixcone v Brne. Parcon 2019 bude v Banskej Bystrici znova po 25 rokoch (posledne v roku 1994). Program bude teda zahŕňať popri vyhlasovaní výsledkov súťaží a udeľovaní fandomových cien aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Ceny Karla Čapka.

 

Informácie

UMB - Filozofická fakulta, Tajovského 40, Banská Bystrica