Podujatia

Artklub 9+ I VÝSTAVA

IMG_0353

Art klub 9+ je skupina deviatich neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí si až v seniorskom veku začali uskutočňovať svoje sny o vlastnej výtvarnej tvorbe. Po absolvovaní Univerzity tretieho veku UMB v Banskej Bystrici v odbore kresba – maľba mali záujem pokračovať ďalej. Postupne prenikali hlbšie do postupov a procesov výtvarného umenia, overovali si možnosti klasických aj moderných techník.

Na jeseň roku 2018 založili klub  pod názvom Artklub 9+ a spoločne pokračujú v činnosti. Stretávajú sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a pod vedením akademickej maliarky Zdenky Peerovej ďalej rozvíjajú svoj výtvarný prejav, tvorivé schopnosti a kreativitu.

Svoju tvorbu prezentujú na spoločných aj individuálnych výstavách v rámci Stredoslovenského kraja.

Členovia ARTklub9+ na fotografii zľava doprava :

Marcela Kaliská, Vlasta Čupková;,Helena Lengyelová, Soňa Schwarzová, Ľuboslav  Dinaj, lektorka Zdenka Peerová, Dana Chrenková, Ladislav Čunderlík, Jena Meleková

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica - foyer radnice