Podujatia

Alexej Thurzo – Z Thurzovho domu do kráľovského paláca

Alexej Thurzo2

Prednáška publicistu a sprievodcu cestovného ruchu Jozefa Ďuriančíka k príležitosti 480. výročia smrti syna Jána Thurza.

Informácie

Námestie SNP 4, Banská Bystrica - Thurzov dom