Podujatia

AKO SME SA STALI/Beseda so spisovateľom 27. 9. 2023

Juraj Kuniak_2023foto

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum

si Vás v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica 2023 dovoľuje srdečne pozvať na stretnutie so spisovateľom Jurajom Kuniakom, spojené s prezentáciou jeho najnovšej básnickej zbierky

„Ako sme sa stali“

Podujatie sa koná dňa 26. 9. 2023 o 16.00 h

Moderuje Slavomíra Očenášová-Štrbová

vo výstavných priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici, Lazovná ulica č. 9.

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/09/Juraj-Kuniak_2023foto.jpg

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica