Podujatia

Absolventský umelecký výkon

Absolventské spevácke a tanečné vystúpenie žiačok šiesteho ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Hudobný večer zložený z muzikálových tanečných choreografií a z výberu známych aj menej známych muzikálových, populárnych a šansónových piesní s hudobným sprievodom klavíra, akordeonu a kapely. Večerom bude sprevádzať moderátor Daniel Výrostek.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica