Podujatia

67. Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslav

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravuje postupové súťaže od okresnej až po krajskú úroveň. Pri ich príprave spolupracuje s viacerými školskými a kultúrnymi zariadeniami – ZŠ Pieniská 27, B.Bystrica, ZŠ Moskovská 2, B.Bystrica, Hotelová akadémia Brezno, Akadémia umení Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica B.Bystrica, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.

Termíny postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy:

pre I. – III. kategóriu v roku 2021

Okresné kolo:

• pre okr. Banská Bystrica – 13. 4. 2021 o 9.00 h na ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

• pre okr. Brezno – termín určí organizátor – CVČ Brezno

Regionálne kolo:

• 5. 5. 2021 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

 

Krajské kolo:

• Sládkovičova Radvaň – 20. 9. 2021 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica

• pre IV. – V. kategóriu a divadlá poézie v roku 2021

Okresné kolá:

• pre okres Banská Bystrica – 28. 4. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

• pre okres Brezno – 29. 4. 2021 o 11.00 h na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno

Regionálne kolo:

• Vitaj zo sveta v našom svetíku… – 8. 6. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Informácie

ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica